Sinodul B.O.Ruse consideră problematice formulările „Sinodului din Creta” şi nu îl primeşte ca Ecumenic, nici deciziile sale ca obligatorii

Sinodul B.O.Ruse consideră problematice formulările „Sinodului din Creta” şi nu îl primeşte ca Ecumenic, nici deciziile sale ca obligatorii. De asemenea, se subliniază faptul că două treimi din episcopii din delegaţia sârbă nu au semnat mult disputatul document despre relaţia Bisericii (Ortodoxe) cu restul lumii creştine. Lucru semnalat la acea vreme şi de siteul nostru, dar ignorat de presa bisericească oficială de la noi.

Iată un extras din textul publicat pe siteul Patriarhiei Ruse:

https://mospat.ru/en/2017/12/02/news153781/

38. The Episcopal Council approves the evaluation of the Council of First Hierarchs and bishops of ten Local Orthodox Churches which took place on the island of Crete from 18th to 26th June 2016 which is contained in the decision of the Holy Synod of 15th June 2016 (Journal no.48). This Council cannot be viewed as Ecumenical, and the decisions taken at it cannot be viewed as binding for the entire Orthodox Church since in the absence of the agreement of a number of Local autocephalous Orthodox Churches on holding the Council at a time early agreed upon the principle of consensus was violated. At the same time, we ought to recognize the Council on Crete as a significant event in the history of the Orthodox Church.

39. An analysis of the documents of the Council of Crete entrusted by the Holy Synod to the Synodal Biblical-Theological Commission has shown that some of them contain unclear and ambiguous formulations, which does not allow us to consider them exemplary expressions of the truths of the Orthodox faith and the Church’s Tradition. This is especially true of the document on “The Relationship of the Orthodox Church with the rest of the Christian world,” which was not signed by two thirds of the members of the delegation of the Serbian Orthodox Church, as well as individual bishops of a number of other Local Churches which took part in the work of the Council on Crete, which testifies to a significant difference in opinion in relation to this document even among the participants of the Council of Crete.

40. The members of the Council note the ambiguous attitude towards the Council which took place on Crete among the family of the Local Orthodox Churches, noting the commentaries of the Holy Synods of the Churches of Antioch (27th June 2016), Bulgaria (15th November 2016) and Georgia.

Termenul ”Biserici” ca ”termen tehnic”, de Mitropolitul de Nafpaktos și Sfântul Vlasie, Ierótheos

ιεροθεος-βλαχος.jpg.jpeg

În ultima vreme s-a afirmat pe larg de către unii că, deși Biserica este ”Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”, și aceasta este Biserica Ortodoxă, putem folosi termenul ”Biserici” și cu referire la eterodocși, iar în cazul acesta este ”termen tehnic” (terminus technicus).

Opinia aceasta surprinde în mod deosebit, pentru că nu este consemnată în texte oarecare, ci este afirmată de către episcopi, și chiar în cadrul organelor sinodale, pentru a putea fi susținută hotărârea ”Sfântului și Marelui Sinod” din Creta că ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a bisericilor și confesiunilor creștine eterodoxe” *.

Desigur, opinia mea în acest sens este diferită, și o voi formula în acest text.

  1. Ce înseamnă ”termen tehnic”[1]

”Termen tehnic” (terminus technicus), potrivit dicționarului lui G. Babiniotis, este un ”termen pe care îl folosește o artă, o știință sau o profesie anume”.

Consultând pagina de internet Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, și anume referirea la limbajele specializate[2] vom ajunge la concluzia că termen tehnic (terminus technicus) este termenul folosit în cadrul unui limbaj tehnic al oamenilor de știință din fiecare specialitate în examinarea problemelor din cadrul specialității lor. Termen tehnic, cu alte cuvinte, este termenul care se folosește pentru a fi descrise obiecte sau noțiuni care fie nu au denumire în uzul curent, fie acoperă nevoia de a descrie cu un termen mai concret, excluzând orice ambiguitate, obiecte pe care limba obișnuită (vocabularul comun) deja le descrie. Cu alte cuvinte, termen tehnic poate fi un cuvânt nou creat sau un cuvânt care există în vocabularul comun, folosit cu un sens mai concret, mai mult sau mai puțin diferit de sensul pe care îl are în vocabularul comun.

În cazul respectiv, adică, în textul Marelui Sinod, expresia ”termen tehnic” presupune că nu se recunoaște că aceste ”comunități și confesiuni creștine” sunt Biserică, ci este folosit convențional cuvântul ”Biserică” referitor la aceste grupări creștine, ca să ne facilităm comunicarea dintre noi.

Pe baza definiției termenului tehnic la care am ajuns pe baza materialului pe care l-am  preluat de pe situl Πύλη γιά τήν Ἑλληνική Γλώσσα, am putea semnala următoarele cu privire la utilizarea termenului de ”Biserică” ca termen tehnic: Continuă lectura

Cu ocazia Duminicii Ortodoxiei şi a Postului Mare: Sf. Calist Anghelicude – scriitor filocalic – ne vorbeşte despre dobândirea isihiei, blândeţe şi comportamentul îngăduit când este vorba de erezie

Publicăm mai jos doar ultima pagină a superbului cuvânt al Sfântului Calist Angelicude, intitulat sugestiv Meşteşugul liniştirii (/isihiei) [P.G. 147, 817-825] ce vorbeşte despre isihie. Recomandând tuturor să îl citească întreg, fie din Filocalie (în traducerea p. Dumitru Stăniloae, Filocalia, vol. 8, pp. 354-362 pe care o puteţi audia aici), fie din recenta traducere de la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (unde este pus în încheierea unui întreg volum dedicat acestui sfânt isihast). Pentru postarea de faţă este de ajuns a se şti faptul că după ce laudă nespus de mult liniştea, blândeţea şi rugăciunea în inimă, arată şi că această blândeţe şi netulburare are o excepţie: cazul chestiunilor ce vizează credinţa (în traducerea p. Stăniloae „dreapta credinţă”). Adică problemele de erezie. Aceasta, desigur, nu girează atitudinile de râvnă fără pricepere etc, ci cele de „nelinişte bună” în noi şi în ceilalţi (ca să cităm expresia celebră a Sf. Paisie Aghioritul). Totuşi, iată că nici doar citatele liniştitoare din scrierile Sf. Isaac Sirul (amestecate cam triumfalist de unii, de fapt, cu citate traduse din siriană, din aşa numitele părţi regăsite – dar care părţi conţin şi idei a căror ortodoxie este clar sub semnul întrebării, cum ar fi o variantă a apocatastazei! Iar în acest caz nu ne putem mira de un soi de pasivism relativ la chestiunile dogmatice – de vreme ce toată lumea, oricum, în final, se mântuieşte) nu trebuie să ne fie unic ghid în chestiunea înţelegerii relaţiei dintre trăirea filocalică şi necesitatea mărturisirii Ortodoxiei. Căci, până la urmă, rostirea anatemelor rânduite în Sinodiconul Ortodoxiei din Duminica Ortodoxiei este un gest de ură şi mânie rea sau de iubire şi nelinişte bună împărtăşită celor căzuţi în erezie?:

 «Că aşa cum cel ce vrea să înveţe să tragă cu arcul nu întinde arcul fără să aibă o ţintă, la fel şi cel ce vrea să înveţe să se liniştească trebuie să aibă drept ţintă ca pururea să fie blând cu inima. Niciodată să nu tulbure pe nimeni cu nimic, nici să se tulbure de nimic, afară numai pentru vreo pricină privitoare la credinţă.

Aceasta o va împlini cu uşurinţă dacă, depărtându-se de toate, va păzi liniştea tăcând. Şi dacă vreodată va cădea, să se pocăiască deîndată, să se osândească pe sine, să ia aminte la ceea ce urmează, pentru ca, punând început bun, să,cheme numele lui Iisus în linişte şi cu o conştiinţă curată, cum am spus, şi, pe măsură ce înaintează pe cale, dumnezeiescul har să vină în suflet şi să-l odihnească. Şi nu numai aceasta, ci să odihnească desăvârşit sufletul de tulburările demonilor de mai înainte şi ale patimilor şi să îl bucure cu negrăită bucurie. Şi chiar dacă iarăşi vin să îl tulbure, nu reuşesc să lucreze nimic în el, fiindcă nu se ataşează de ele, nici nu doreşte plăcerea pe care i-o oferă. Căci întreaga dorire a unuia ca acesta este îndreptată către Domnul, Care îi dă lui harul. Dar este războit încă prin îngăduinţa lui Dumnezeu, deşi nu este părăsit de El. Pentru ce? Ca să nu se înalţe mintea lui pentru binele pe care l-a aflat, ci, războit fiind mereu, să dobândească smerenia prin care nu numai că poate să îi biruiască pe vrăjmaşii cei mândri, ci şi să fie învrednicit de mai mari daruri. De care fie să fim învredniciţi şi noi astfel de Hristos, Cel ce S-a smerit pe Sine pentru noi şi [Care] celor smeriţi le dă har cu îmbelşugare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. » (subl. noastră)

Postăm mai jos varianta audiobook a scurtei scrieri Meşteşugul liniştirii în traducere p. Dumitru Stăniloae:

https://youtu.be/EXodGS6VYug

Cele 4 trepte ierarhice care guvernează Biserica

După cum se vede, chiar Scriptura, episcopii,preoţii şi teologii înţeleg rolul laicatului în Biserică ca treaptă a patra a ierarhiei interioare Bisericii Pământeşti! Punem mai jos pagina 1635 a celebrei „Biblii pentru Studiul Ortodox” tipărită sub supravegherea şi cu binecuvântarea unei întregi comisii formate din înalţi ierarhi, preoţi şi teologi.

Decizia finală a Bisericii Georgiei în legătură cu Sinodul din Creta (sumar publicat de Orthodox Ethos)

FINAL DECISION OF THE CHURCH OF GEORGIA on the Council of Crete (SUMMARY)

The Holy Synod Rejects the Council of Crete as Pan Orthodox and its Texts as Reflecting Orthodox Teaching

https://orthodoxethos.com/post/final-decision-of-the-church-of-georgia-on-the-council-of-crete-summary

Vizionează „Orthodox Patriarchate of Sofia condemns Ecumenism” pe YouTube

Este foarte importantă decizia aceasta pentru că ea este condamnare SINODALĂ a ereziei ecumenismului cu diferitele sale teorii, precum cea a ramurilor, a „Bisericilor nedepline” şi aşa mai departe. Prin urmare, această decizie se referă indirect şi la acordurile heterodoxe semnate de-a lungul vremii de oficialii Bisericii Ortodoxe din România (la Balamand, Chambesy) sau din Rusia – inclusiv la declarţiile comune Francisc-Kirill de la Havana (că tot acuză unii greşit că, vai, bulgarii ar fi satelitul intereselor Patriarhiei Moscovei etc etc)! 

De remarcat şi faptul că Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria nu întrerupe comuniunea cu Bisericile Ortodoxe autocefale care au participat sau nu în Creta! 

Traducerea integrală a textului şi sursa oficială le găsiţi aici: https://graiulortodox.wordpress.com/2016/12/22/comunicatul-integral-al-sinodului-al-bisericii-ortodoxe-din-bulgaria-despre-sinodul-din-creta-si-cel-mai-controversat-document-al-sau-sinodul-care-a-avut-loc-in-creta-nu-este-nici-mare-nici-sfan/

Traducerea integrală a hotărârii Sf. Sinod al BOBulgare contra Adunării din Creta, a teologiei semnate acolo şi a teoriilor teologice ecumeniste (teoria ramurilor, teologia baptismală etc)

https://graiulortodox.wordpress.com/2016/12/22/comunicatul-integral-al-sinodului-al-bisericii-ortodoxe-din-bulgaria-despre-sinodul-din-creta-si-cel-mai-controversat-document-al-sau-sinodul-care-a-avut-loc-in-creta-nu-este-nici-mare-nici-sfan/

PS: am schimbat sursa, aceasta de sus părând a fi mai bună. Textul de pe Graiul Ortodoxă indică aceste surse (original bulgar de pe siteul oficial al Patriarhiei Bulgare plus sursa traducerii).

PPS: întrucât siteul Graiul Ortodox a fost șters în urma amenințărilor primite de deținător (din păcate!), apelăm la traducerea automată, deci cu inerente greșeli, a Google Translate:

Sf. Sinod în ședința sa din 15.11.2016, prot. № 22 – compoziție completă, considerat textul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul creștinătății”, adoptat la evenimentul organizat în iunie a acestui an. sinodul părintelui Creta, Grecia și a adoptat următoarea OPINIE:

În cadrul ședinței din 01.06.2016, prot. № 12, St. Sinodul complet a decis să propună amânarea Marelui și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe și continuarea pregătirilor pentru ținutul ei. În caz contrar, St. Sinodul a declarat că BOC-BP nu va participa la el.

Ulterior, Sfintele Sinoduri ale altor Biserici Ortodoxe Locale au ieșit cu propuneri similare – participanți la organizarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Organizatorii Marelui și Sfântului Consiliu din Creta nu au ținut cont de aceste propuneri. Ulterior, patru Biserici locale autocefale și-au anunțat neparticiparea (în ordine cronologică): Biserica Ortodoxă Bulgară (decizia din 1 iunie a acestui an), Patriarhia Antiohiei (decizia din 6 iunie a acestui an), Biserica Ortodoxă a Georgiei (decizia din 10 iunie). anul acesta), Biserica Ortodoxă Rusă (decizia din 13 iunie a acestui an).

În perioada 16 – 27 iunie a acestui an Academia Ortodoxă din insula Creta, Republica Elenă, a găzduit planificatul Mare și Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe, dar fără participarea a patru Biserici Autocefale Locale, precum și fără participarea BOC-BP recunoscută drept Biserica Ortodoxă Autocefală Americană (OCA). a cărei participare încă de la începutul pregătirii Consiliului nu a fost prevăzută, nici măcar ca invitat. La Adunare au participat reprezentanți ai mass-media și invitați din comunități religioase neortodoxe (romano-catolici, anglicani etc.).

Consiliul, ținut pe insula Creta, a votat și a adoptat cu unele modificări cele șase documente pre-congres, precum și „Enciclica” și „Mesajul”. 33 dintre episcopii care au luat parte la Sinod nu au semnat documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu odihna creștinătății”, iar unii dintre ierarhii nesemnați (printre ei teologi ortodocși autoritari) au ieșit cu explicații publice pentru poziția lor.

În scrisoarea sa, prot. № 798 / 14.07.2016, (înscris în Cancelaria Sinodală sub № 498 / 20.09.2016) Sfinția Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu trimis la St. Sinod al BOC-BP, documentele votate și adoptate de Adunare. După o traducere specializată de către un traducător autorizat, mitropolii diecezani au primit aceste documente.

Prima concluzie importantă este aceea că, în comparație cu versiunea lor pre-parlamentară, voturile au fost votate și adoptate de Consiliul P. Documentele cretane au suferit anumite schimbări, dar nesemnificative și insuficiente pentru acceptarea lor pan-ortodoxă.

I. Pentru documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul creștinătății”

Această teorie teologică afirmă că acțiunile liturgice pot oferi acces la mântuirea creștinilor din comunitățile respective din care fac parte. Prin urmare, presupusă prezență a harului în toate cultele creștine, ar trebui făcute eforturi comune pentru a atinge deplinitatea unității în Hristos (cf. Decretul asupra ecumenismului la Conciliul Vatican II).

2. În legătură cu căutarea și precizarea la punctul 5. căutarea „unității pierdute a tuturor creștinilor”, considerăm că este inacceptabilă și inadmisibilă, deoarece Biserica Ortodoxă nu și-a pierdut niciodată unitatea internă, în ciuda ereziilor și schismelor care reprezintă detașare de Trupul Bisericii, din care acest Trup nu-și pierde integritatea ontologică inițială, care se află în inseparabilitatea ontologică a Ipostasului lui Hristos.

3. La pct. 6, pct. 16 și pct. 20. „denumirea istorică” a „altei, care nu este în comuniune cu ea, biserici și culte creștine neortodoxe” este recunoscută, deși la punctul 1. din document este confirmat altceva, și anume faptul că nicio comunitate eretică sau schismatică nu poate fi numită „biserică”. Existența multor biserici este inacceptabilă în funcție de dogmele și canoanele Bisericii Ortodoxe. Mai mult, inițial în articolul 2. al documentului se bazează, că „Biserica Ortodoxă bazează unitatea Bisericii pe faptul întemeierii ei de către Domnul nostru Iisus Hristos și pe comuniunea în Sfânta Treime și în sacramente. Această unitate este exprimată prin continuitatea apostolică și tradiția patriarhală și este experimentată în ea până în zilele noastre.” Adăugarea expresiei „nume istoric”, precum și clarificarea, că denumirile neortodoxe nu sunt în comuniune cu Biserica Ortodoxă nu anulează natura problematică și eronată a acestui text. În pasajul indicat la articolul 6 al documentului, sunt comparate realități incomparabile. Faptul că numele „ortodox”, referit la Biserica Unică, Sfântă, Apostolică și Conciliară a lui Hristos, este un nume stabilit istoric, îi diminuează realitatea și semnificația? Fiecare nume adevărat apărut în istorie reflectă o anumită esență, o realitate existentă. În caz contrar, este un concept fără volum real, doar un nume fără un obiect real pe care îl exprimă sau îl reflectă. Un astfel de nume fără un obiect real este ficțiunea. Într-un astfel de caz, documentul conciliar ar fi trebuit să constate că „numele istoric” „biserici”, referit la comunitățile care s-au abătut de la Biserica Ortodoxă, este un nume fictiv, fără un referent real în realitate. Dacă nu facem această rezervare, atunci numele istoric „biserici neortodoxe” va avea adevăratul său referent istoric la care se referă. Adică vom recunoaște existența reală a altor biserici decât cea ortodoxă, care este în contradicție clară cu articolul 1 și cuvintele de deschidere ale articolului 6 din document (Biserica este Una și Singura).

4. Afirmația făcută la punctul 12 potrivit căreia „în desfășurarea dialogurilor teologice, scopul comun pentru toți este restaurarea finală a unității în adevărata credință și iubire” este foarte simplistă și nu exprimă exhaustiv dimensiunile procesului. toate definițiile dogmatice și regulile ecleziastice aprobate de Sinodurile ecumenice, precum și în ceea ce privește tradiția liturgică și viața sacramentală din Duhul Sfânt, calea de a realiza această unitate este prin pocăință, mărturisirea credinței ortodoxe și botez.

5. Punctul 20 afirmă că „perspectivele dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu restul creștinătății sunt întotdeauna determinate pe baza principiilor eclesiologiei ortodoxe și a criteriilor canonice ale tradiției bisericești deja consacrate” – dar expresia va fi mai precisă. „Tradiția bisericii deja consacrată” va fi înlocuită cu „tradiția Bisericii Ortodoxe”.

6. Impresia generală a acestui document este că conține multe expresii ambigue și inconsecvențe eclesiologice terminologice. De asemenea, este important să nu sublinieze în mod justificabil și exhaustiv scopul principal al dialogurilor teologice cu denumiri neortodoxe, care este întoarcerea neortodoxă în ordinea canonică în sânul Bisericii Ortodoxe și, de asemenea, nu articulează în mod clar principiile principale. și principiile acestor dialoguri. În schimb, articolele 16 și următoarele. Legitimizează organizația neguvernamentală „Consiliul Mondial al Bisericilor”, la care BOC-BP, mulțumesc lui Dumnezeu, a încetat să participe de mult timp.

7. Spre deosebire de obiectivul principal, pe care l-am indicat mai sus la punctul 6, documentul (punctele 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15) reglementează foarte consistent și cuprinzător metodologia de desfășurare a diferitelor dialoguri.

8. Textul punctului 22 presupune în mod evident infailibilitatea și tratamentul necritic al Consiliului din Creta, deoarece punctul în discuție afirmă că „păstrarea adevăratei credințe ortodoxe este garantată doar de sistemul conciliar, care de la sfârșit timpul este cel mai competent și mai credibil criteriu din Biserică cu privire la chestiuni de credință și dispoziții canonice. ” Sistemul Sinodurilor ecumenice și toate ortodoxe nu poate asigura automat sau mecanic corectitudinea credinței mărturisite de creștinii ortodocși.

II. Concluzie de bază

Sinodul din Creta nu este nici Mare, nici Sfânt și nici nu este atot-ortodox:

1. Datorită ne participării la o serie de biserici autocefale locale, precum și din greșeli organizatorice și teologice. Cu toate acestea, respectăm și apreciem eforturile tuturor organizatorilor și participanților de a-l conduce.

2. Examinarea atentă a documentelor adoptate de Sinodul din Creta ne duce la concluzia că unele dintre ele conțin inconsistențe cu doctrina Bisericii Ortodoxe, cu tradiția dogmatică și canonică a Bisericii, cu spiritul și litera consiliilor ecumenice și locale.

3. Documentele adoptate de Consiliul Cretei sunt supuse unor discuții teologice suplimentare în scopul corectării, editării, corectării sau înlocuirii cu alte documente (noi) în spiritul și tradiția Bisericii.

BOC-BP este o parte integrantă, un membru viu al Bisericii Unice, Sfinte, Conciliare și Apostolice. Ca parte a Trupului lui Hristos, deoarece acest Trup pe teritoriul local al Bulgariei și al eparhiilor bulgare din străinătate, BOC va continua să fie în comuniune euharistică, spirituală, dogmatică și canonică fraternă cu toate celelalte Biserici Ortodoxe Locale – ca și cu cei care au participat la Consiliu. pe insula Creta, precum și cu non-participanții. Biserica nu este o organizație laică, ci un organism Dumnezeu-om. Nu este influențat și nu ar trebui influențat în viața sa conciliară de interesele politice și laice și de diviziunile rezultate. Capul său este Domnul Isus Hristos însuși, care este „Calea și Adevărul și Viața”.

Principiile autocefaliei și catolicității în viața bisericii nu numai că nu se contrazic, ci se completează reciproc, derivă unele de la altele și sunt într-o unitate completă.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

În cadrul ședinței sale din 11 decembrie 2016, St. Sinodul complet a auzit și a acceptat și semnat în unanimitate Prot. № 22 din 15.11.2016, care conține avizul sinodal cu privire la: Consiliul din Creta (iunie 2016) și textul adoptat de acesta „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul creștinătății”.

Sursa: Biserica Ortodoxă a Bulgariei http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=220554

Vietuitorii si credinciosii Schitului “Sfanta Cuvioasa Parascheva”, din Radeni Neamt, resping erezia cretana

Scrisoarea deschisă conține mai multe elemente teologice vrednice de luat în seamă: http://aparam-ortodoxia.ro/2016/12/05/vietuitorii-si-credinciosii-schitului-sfanta-cuvioasa-parascheva-resping-erezia-cretana/

 

 

Decizia finală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu privire la Sinodul din Creta – rezumat — Graiul Ortodox

Decizia finală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu privire la Sinodul din Creta – rezumat „Sinodul din Creta nu este nici Mare, nici Sfânt, nici Pan-Ortodox” Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a emis decizia finală cu privire la Sinodul din Creta și a documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”. Într-o decizie unanimă […]

vezi exact hotărârea luată și justificarea ei la: Decizia finală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu privire la Sinodul din Creta – rezumat — Graiul Ortodox

Bombă la adresa Patriarhului Bartolomeu! Patriarhul Rusiei Kirill: ”Sinodul din Creta este o dezbinare programată în Ortodoxie” | Graiul Ortodox

https://graiulortodox.wordpress.com/2016/11/24/bomba-la-adresa-patriarhului-bartolomeu-patriarhul-rusiei-kirill-sinodul-din-creta-este-o-dezbinare-programata-in-ortodoxie/?wref=tp

Bombă la adresa Patriarhului Bartolomeu!

Patriarhul Rusiei Kirill spune că:

Sinodul din Creta este o dezbinare programată în Ortodoxie

ria_kirill_cernobil

Declarațiile incendiare ale Patriarhului Kirill cu privire la Sinodul din Creta. „O dezbinare programată în Ortodoxie”   Biserica Ortodoxă Rusă s-a abținut în ultimul moment, în luna iulie a acestui an, de a participa la Sinodul din Creta, pentru a nu provoca o nouă schismă. Acest lucru a fost comunicat jurnaliștilor de către Patriarhului Moscovei, Kirill, în timpul unui interviu în ajunul aniversarii sale de 70 de ani.  „În istorie, dezbinări au avut loc după aproape fiecare Sinod. Dezbinări s-au produs chiar după Sinoadele Ecumenice și, de asemenea, în timpul nostru, nu ar trebui să riscăm apariția unor noi schisme. Tocmai de aceea ne-am pus de acord să adoptăm toate deciziile prin consens, dar s-a dovedit, deja din timpul reuniunii Întâistătătorilor de la Geneva, că cele două Biserici – din Antiohia și Georgia – nu au semnat documente foarte importante, și atunci n-a mai fost consens” a spus Patriarhul. „Apoi, Biserica Sârbă a declarat că ea consideră necesară amânarea Sinodului. Biserica Georgiei, de asemenea, a spus că ea nu va merge la Sinod, iar Biserica din Bulgaria a refuzat de asemenea să meargă”,  a mai spus patriarhul.  „Astfel, când am primit această informație, am trimis o scrisoare la Constantinopol, propunând convocarea de urgență a unei Conferințe pan-ortodoxe, pentru a defini acțiunile noastre și a decide care ar trebui să fie abordarea noastră față de Sinod, pentru că fără consens nu ar trebui să se convoace un Sinod”. Un acord fundamental între Întâistătători, prevedea că adoptarea documentelor nu se va face decât printr-un vot unanim. Acest lucru ar permite să se excludă disputele, și să nu se provoace dezbinări.  „Am spus încă o dată că documentele, așa cum trebuiau să fie trimise Sinodului, nu ne convin și am avea modificări serioase de adus. Am primit un răspuns foarte nepoliticos, în care se spunea: Sinodul va avea loc, asta e tot”,  a continuat Patriarhul Kirill.  „Dacă Sinodul are loc în absența consensului, aceasta înseamnă că renunțăm la principiile care le-am convenit împreună”,  a clarificat el.  „Mai mult decât atât, aceasta însemnă pentru noi, pur și simplu, o dezbinare programată în Ortodoxie”  Patriarhul a amintit că reprezentanții unor Biserici au mers totuși în Creta și au luat parte la Sinod, în timp ce alții au refuzat, ceea ce prin urmare, se neagă acestuia statutul de „panortodox”.  „Într-o astfel de situație, Biserica noastră a luat decizia să nu meargă la Sinod”,  a declarat Patriarhul.  „Dar avem o atitudine respectuoasă față de ceea ce s-a întâmplat în Creta. Avem, desigur, rezervele noastre și amendamentele noastre. Comisia noastră biblică și teologică a studiat deja aceste documente, și formulat amendamentele sale”,  a spus Patriarhul, care a anunțat că, la următoarea Adunare a Episcopilor [Bisericii Ortodoxe Ruse, n.tr.], aceste modificări vor fi examinate cu atenție și că „vor fi făcute unele sugestii”. „Considerăm acest Sinod din Creta, ca o parte din procesul sinodal. Până în prezent, în absența unui număr de Biserici, dar nu trebuie să dramatizam. Suntem pe calea acestui Sinod [panortodox, n.tr.fr.] care va fi convocat după toate regulile și care va prezenta Bisericii Ortodoxe și lumii întregi documentele ortodoxe acceptate în mod comun”,  a asigurat Patriarhul Kirill. 

Sursa: http://corortodox.blogspot.gr/2016/11/declaratiile-incendiare-ale.html