De ce nu se salută cu „Hristos S-a înălțat!”?

„Hristos a înviat!” – „Adevărat (Într-adevăr) a înviat!” este un salut-dialog-mărturisire liturgică extinsă cosmic, deci și în viața de toate zilele. Învierea nu a văzut-o nimeni și trebuia anunțată de mironosițele care au constatat „Că a Înviat Domnul!”. Iar vestea dată mai departe reverberează până astăzi. Nu același lucru este valabil în cazul Înălțării, Pogorârii Duhului Sfânt etc. Nu este o tradiție ortodoxă veche, reală salutul „Hristos S-a înălțat!” – „Adevărat S-a înălțat!”, ci doar o invenție evlavioasă. Nu își are temei în miezul vieții ortodoxe, care este viața liturgică, bazată în primul rând pe gesturi atestate scripturistic.
Să nu uităm că în credința primilor creștini centrul credinței este Învierea lui Hristos, nici măcar Întruparea sau alt eveniment.
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră”, spune apostolul Pavel (I Corinteni 15, 17).

Marian Maricaru