Sf. Ioan Damaschinul despre animale și cum că unele spre hrană sunt lăsate de Dumnezeu, care știa dinainte că omul va cădea din har și va avea nevoie și de acestea

„La porunca Creatorului, pâmântul a produs tot felul de neamuri de animale, de târâtoare, de fiare și de vite. Toate sunt pentru întrebuințarea potrivită a omului. Din acestea unele pentru hrană, spre exemplu: cerbii, oile, căprioarele și cele asemenea; altele pentru lucru, spre exemplu: cămilele, boii, caii, măgarii și cele asemenea; altele pentru plăcere, cum sunt maimuțele, iar dintre păsări, mierlele și papagalii și cele asemenea. […] Căci nu este vreo viețuitoare, nici vreo plantă în care Creatorul să nu fi pus o oarecare energie, care să nu fie folositoare spre trebuința oamenilor. Căci Dumnezeu, pentru că cunoaște pe toate înainte de facerea lor, a știut că omul, prin voia sa liberă, are să calce porunca și are să fie supus stricăciunii; dar pentru acest motiv a creat toate cele spre trebuința lui potrivită, pe unele în tărie, pe altele pe pământ și pe altele în apă.” (Sfântul Ioan Damaschin, „Dogmatica”, traducere de Pr. D. Fecioru, Editura Scripta, București, 1993, pp. 65-66) 

Partea a doua: Cinci mitropoliți eleni contestă deciziile C.M.B contrare ortodoxiei ! (2) | Graiul Ortodox

Textul este o sinteză pe scurt şi la obiect ce demască (folosind texte biblice, patristice şi ale unor mari teologi contemporani) heterodoxia ecumenismului, în speţă a CMB şi a poziţiei reprezentanţilor noştri acolo: http://graiulortodox.wordpress.com/2014/06/29/208-cinci-mitropoliti-eleni-contesta-deciziile-c-m-b-contrare-ortodoxiei-2/