Îndemn la Împărtășire în perioada de dulce dintre Nașterea și Ajunul Botezului Domnului. Luminânda la Duminica de după Nașterea Domnului. „Dodekaimeron” este perioada celor Doisprezece Zile dintre Nașterea și Botezul Domnului.

Și acum… La Luminânda Duminicii de după Nașterea Domnului:

„Hristos pe noi ne chemă: Curățiți-vă, intrați și gustați din potirul dumnezeiștii Vieți, celei întru Hristos; că trupul Meu cel din Maria este izvor de sfințenie. Pentru aceasta nimeni să nu rămână neîmpărtășit, nimeni să nu fie nevrednic de această cină de taină.”

Publicitate