Comentariu explicativ la textul despre proști al Părintelui Savatie Baștovoi

Ceea ce cred că dorește să spună Parintele Savatie Bastovoi este legat de diferenta dintre înțelepciune și prostie. Nu dintre inteligentă și prostie. Poți avea IQ mare și înțelepciunea zero. Înțelepciunea presupune inteligenta emoțională. Eu așa văd lucrurile și asa le și explic elevilor. Dracul e ultra inteligent, dar este prost. Explic aceasta pentru că unii (neînțelepți) au strâmbat din nas la textul părintelui de mai jos:

Peste tot se cultivă o mare toleranță pentru prostie. Nu e frumos să zici cuiva sau despre cineva că este prost. Și proștii sînt oameni, ni se repetă. Sînt, e adevărat. Doar că prostia a mers dintotdeauna mînă în mînă cu răutatea. Tot răul se face de către oamenii proști, așa încît prostia este sinonimă cu răutatea. Cel mai mare rău pe care îl poate face un prost este să ajungă în frunte. Iar prostul ajunge în frunte atunci cînd nu este oprit la timp. Oprit prin educație, oprit prin disprețul celor din jur. Doar așa lumea se poate salva de răutate. Dacă vi se pare că a jigni un prost este un păcat, atunci serviți lumea condusă de proști în care ne-am pomenit prin această toleranță în numele salvării prostiei de la trauma de a se simți jigniți. Cînd prostul a devenit măsura tururor lucrurilor, a evita tovărășia proștilor este o virtute ce se învecinează cu martiriul.