Adormirea Maicii Domnului sărbătorită Euharistic. Prin Maică spre Fiul…

Troparul Praznicului, glas I:
«Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre.»