Despre necesitatea stringentă a înmulţirii numărului de episcopii în Patriarhia Română

image

Cred că înmulțirea numărului de episcopii, dublată de micșorarea serioasă a suprafeței lor este o necesitate și o soluție absolut Ortodoxă pentru multe din problemele BOR.
Episcopii ar fi mai aproape de preoți și credincioși, pentru o mai bună și reală lucrare pastorală. Ei ar fi mai puțin „prinți locali” și mai mult părinți întru Hristos. S-ar diminua şi unele presupuse rivalităţi şi carierisme.
Rata de densitate este simplă: cam în locul fiecărui protoiereu / protopop ar trebui să fie un episcop. La nivel practic şi evanghelic, unei episcopii nu i-ar trebui cu mult mai multe venituri decât unui protopopiat. Minus banii care mergeau, oricum, la episcopia din care făcea înainte parte. Infrastructura există deja. Mulţi dintre episcopii din diaspora nu aveau la început nici măcar atâta.

Nu am găsit în istoria și eclesiologia ortodoxă protopopiate. Nici în canoane. Deși nu am avut vreme să cercetez geneza lor, ele arată ca o invenție modernă și mă tem că sunt expresia pierderii înțelegerii episcopatului ca păstor al unei cetăți (care avea creștini în ea cam cât o parohie de oraș în zilele noastre).
Episcopatul nu ar mai fi astfel un club restrâns și receptat de unii ca departe, autist și arogant. Episcopul ar putea reprezenta Biserica sa la Sfinte Sinoade cunoscând mai de aproape și problemele, durerile și opiniile păstoritilor săi. Ar putea chiar să spovedească o parte dintre preoți și credincioși. Cândva, foarte de mult, spovedania era, canonic, permisă doar episcopului (sau unui delegat anume al lui – dar în primele secole spovedania sacramentală presupunea mai mult reintegrarea în Biserică pentru unul din cele trei păcate mari, care te opreau de la Euharistie, pomenire de  Sfântul Pacian al Barcelonei în secolul IV: apostazia, desfrânarea, omorul – cu diferitele lor variante). Desigur, aceasta arată că episcopul era în primul rând ca un stareţ de mănăstire, un gheronda al comunităţii orăşeneşti sau săteşti (cazul horepiscopilor), nu un administrator / manager. Treburile administrative, economice și filantropice erau delegate diaconilor, care, așa cum le spune și denumirea (diacon=slujitor) și cum explică și cartea noutestamentară a Faptelor Apostolilor (capitolul 6), au fost instituiți tocmai pentru ca Apostolii (apoi episcopii și presbiterii/preoții) să se poată ocupa mai cu dinadinsul de rugaciune și cuvânt. De abia mai târziu s-a ajuns la replierea diaconatului pe zona exclusiv ornamental liturgică.

Legat de raritatea episcopală, la polul opus sunt unii din episcopii fără episcopie reală din Patriarhia Ecumenică, repliată de peste un secol mai mult pe diaspora (în Pergam, Efes sau alte orașe din Asia Mică nu se știe să mai existe creștini după persecuția multiseculară mahomedană). De asemenea, inventarea modernă, de la Cuza încoace, a instituţiei nescripturistice, neortodoxe, neeclesiologice a episcopilor vicari, numiţi eufemistic doar „arhierei vicari” – în realitate „episcopi” fără episcopie (termenul arhiereu nu apare în Noul Testament cu referinţă la episcopi, ci fie la Marele Preot din Legea Veche – care preînchipuia arhieria lui Hristos – fie la Hristos Însuşi – „unicul arhiereu”, cf. Evrei cap. 7-10 -; desigur episcopul poartă iconic şi haric arhieria unică a lui Hristos, dar nu o poartă în abstract sau în general, ci legat de episcopia sa concretă, de care este legat în principiu pe viaţă, nefiind acceptate decât rar „mişcările pe orizontală”, suspecte de carierism. Pe de altă parte, şi prezbiterul – iar în Noul Testament, în unele locuri, episcop şi prezbiter au acelaşi înţeles, precum vedem în Apostolul citit astăzi Faptele Apostolilor cap. 20, de Duminica Părinţilor de la Sinodul I Ecumenic, – este, conform limbii greceşti, şi bătrân , dar şi solie, ambasador). Cum pot, deci, rezida şi lucra în aceeaşi arhiepiscopie a Bucureştilor patru sau cinci episcopi ai BOR deodată, dar, în afară de Patriarh, toţi ceilalţi fiind fără episcopie reală, ci „doar vicari”?  Însă despre aceasta şi altele, precum monahocraţia carieristă generată de impunerea antiscripturistică (şi chiar antitradiţională şi anticanonică, la o cercetare mai serioasă) a selecţiei exclusiv monahale a candidaţilor pentru treapta episcopală, altă dată (dacă acuzăm pe romano-catolici că au impus în Evul Mediu antiscripturistic celibatul preoţilor, trebuie să nu uităm că episcopul este purtătorul prin excelenţă al preoţiei lui Hristos şi că Sf. Pavel spune că „Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii” – I Timotei 3, 2).

Până atunci, trebuie spus că Biserica Ortodoxă din Grecia, deși mai puțin extinsă teritorial și demografic (populația Greciei este cam jumătate față de cea a României) decât cea din România, are un numar dublu de episcopii față de BOR. Deci, rotund, rata frecvenței episcopiilor la ei (toate cu rangul de Mitropolii) este de patru ori mai mare. Aproape fiecare oraș are episcopie. La noi nici Brasovul nu are, nici Ploieștiul, nici Piteștiul. În schimb au Curtea de Argeş şi Târgoviştea (ca foste cetăţi de scaun ale Țării Românești), Giurgiul, Alexandria, Slobozia, Deva, Tulcea, Strehaia etc – ceea ce este lăudabil. Dar insuficient. Gândiţi-vă că la o populaţie cu foarte mult mai mică decât cea de astăzi zona Dobrogei avea în perioada secolelor IV-V atestate circa 20 de episcopii! Acum însă în aceeaşi zonă istorică există doar unul, la Tomis. Iar de câţiva ani încă unul la Tulcea. (Trebuie remarcat că mai nou se vehiculează pe net ideea că se doreşte înfiinţarea unei episcopii pentru zona Neamţ, dar într-un context nu de revigorare eclesiastică, ci, se spune că, mai degrabă, din alte interese… Şi tocmai pentru a se evita anumite forme de presupus şantaj cu înjumătăţirea episcopiei, ar trebui făcută o mişcare generală, la nivelul întregii Patriarhii Române). Pentru un episcop o episcopie mai mică trebuie să fie nu un motiv de întristare pentru „puterea” pierdută etc, ci o bucurie deoarece se poate ocupa mai de aproape şi mai eficient de păstoriţii săi şi mântuirea lor – deci şi de a sa.

Vă asigur că am văzut cu ochii mei diferența pozitivă a ratei mult ridicate de episcopii și episcopi în Grecia.
Ei au împărțite și orașele mari în mai multe episcopii („Mitropolii”, cum ziceam – deși în cazul de față sună greșit, pentru că mitropolie înseamnă „oraș mamă” / metropolă).
Salonicul are trei. Athena și mai multe. Mitropolitul Salonicului păstorește doar zona centrală, istorică a orașului. La fel Arhiepiscopul Athenei.
Bucureștiul ar trebui împărțit în episcopii, după numărul sectoarelor. De altfel, canoanele din vechime cer ca organizarea bisericească să urmeze pe cea politico-administrativă. Ar trebui, ca un prim pas, măcar câte o episcopie în fiecare județ. Iar în orașele ca Bucureștiul, câte una per primărie / sector.
Patriarhul Teoctist începuse cu propria arhiepiscopie înmulțirea episcopiilor ca o mișcare pastorală și eclesiologică ortodoxă, real tradițională și modernă în același timp. Îi continuă cineva lucrarea și exemplu în această chestiune?
Greșesc?

Marian Maricaru

PS: ca să ne discreţim frunțile, mă gândesc că la fiecare zgârie nori locuit, ar trebuie să existe cel puțin un preot şi o zonă dintr-un etaj transformată în biserică.

PPS: Ce comentează cineva: „mi se pare mie, sau protopopiatul a apărut la noi prima dată în Ardeal, tocmai pe fondul lipsei episcopilor cauzată de ocupaţia maghiară, mai întâi, şi apoi habsburgică?”
Răspunsul  meu: este foarte posibil. Titulatura de protopresbiter există, însă, şi în alte Biserici locale, dar nu ştiu să existe şi funcţia administrativă bazată pe o subîmpărţire mai mică decât episcopia şi mai mare decât parohia. În tot cazul, la noi sunt prea puţine episcopii.

Iată şi un larg fragment din capitolul 20 al Faptelor Apostolilor, fragment ce cuprinde şi citirea de astăzi de la Dumnezeiasca Liturghie:

15.Şi de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în faţa insulei Hios. Iar în ziua următoare, am ajuns în Samos şi, după ce am poposit la Troghilion, a doua zi am venit la Milet.16.Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii.17.Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii (în original, prezbiterii, nn) Bisericii.18.Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în Asia,19.Slujind Domnului cu toată smerenia şi cu multe lacrimi şi încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor.20.Şi cum n-am ascuns nimic din cele folositoare, ca să nu vi le vestesc şi să nu vă învăţ, fie înaintea poporului, fie prin case,21.Mărturisind şi iudeilor şi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos.22.Iar acum iată că fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neştiind cele ce mi se vor întâmpla acolo,23.Decât numai că Duhul Sfânt mărturiseşte prin cetăţi, spunându-mi că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.24.Dar nimic nu iau în seamă şi nu pun nici un preţ pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea şi slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu.25.Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi, printre care am petrecut propovăduind împărăţia lui Dumnezeu, nu veţi mai vedea faţa mea.26.Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor.27.Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu.28.Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.29.Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma.30.Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.31.Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.32.Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi.33.Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;34.Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.35.Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.36.Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.37.Şi mare jale i-a cuprins pe toţi şi, căzând pe grumazul lui Pavel, îl sărutau,38.Cuprinşi de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, că n-au să mai vadă faţa lui. Şi îl petrecură la corabie.
image

2 gânduri despre „Despre necesitatea stringentă a înmulţirii numărului de episcopii în Patriarhia Română

 1. documenteortodoxe said, on iunie 15, 2016 at 11:07 pm:

  Colac peste pupaza!
  Viitorul „sinod”, ex-tensia acestuia va fi la…Bucuresti..asa a afirmat Bartolomeu, din surse grecesti..
  http://ekklisiaonline.gr/fanari/item/15636 – a se folosi google translate.
  Poate de ..2018…cu inaugurarea „catedralei mantuirii neamului”.

  Οικ. Πατριάρχης:Η απόφαση για όσους δεν έρθουν θα βαρύνει τους ίδιους -Κύκλοι του Φαναρίου κατά Μόσχας και νέα Σύνοδος στη Ρουμανία:

  Ιούνιος 15, 2016 14:41 Από neakriti.gr/

  Στην Κρήτη ο Πατριάρχης, παρούσα στη Σύνοδο και η Σερβία

  Στην Κρήτη βρίσκεται πλέον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την αντιπροσωπία της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να φθάνει λίγο μετά τις 13.30 το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Χανίων.

  Ο ίδιος μάλιστα στη σύντομη ομιλία του από την πίστα του αεροδρομίου Ι.Δασκαλογιάννης ,έστειλε και σαφές μήνυμα προς όλους όσοι δεν θα παραβρεθούν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η απόφαση για όσους δεν έρθουν θα βαρύνει τους ίδιους αναχώρησε από το αεροδρόμιο Χανίων.

  Και όλα αυτά ενώ δευτερόλεπτα αργότερα γινόταν γνωστό ότι το Πατριαρχείο Σερβίας θα μετέχει κανονικά στη Σύνοδο με επικεφαλής τον Πατριάρχη Ειρηναίο και ήδη ο εκπρόσωπος της Σέρβικης εκκλησίας μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος έχει ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο για την άφιξη αύριο τη Σέρβικης αντιπροσωπείας .

  Η άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Κρήτη

  Δεκάδες επίσημοι βρέθηκαν από νωρίς στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια από τις αστυνομικές Αρχές ενώ ιδιαιτέρως έντονη και η παρουσία των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα στρατιωτικά αγήματα μέσα από μια λιτή τελετή απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

  Αμέσως μετά ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χαιρέτισε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης για να τον υποδεχτούν.

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ άλλων κατά την άφιξη του είπε τα εξής:

  Ευλογημένοι οι Κρήτες οι οποίοι ανέκαθεν αποτελούν καύχημα για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ήρθα πολλές φορές στην Κρήτη και ξαναέρχομαι με μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό διότι στην Κρήτη βιώνω την φιλοξενία των κατοίκων της.

  Βεβαίως στην χαρά του ιστορικού γεγονότος επισκιάζει η απόφαση κάποιων εκκλησιών να μην είναι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, απόφαση η οποία βαραίνει τους ίδιους και μόνο.

  Αποφασίσαμε να στηρίξουμε το πρόγραμμα που έχουμε όλες οι εκκλησίες στην Κρήτη και να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ορθόδοξο κόσμο.

  Εύχομαι οι εκκλησίες αυτές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να βρεθούν στην Κρήτη οι οποίοι θα έχουν επίσης τη χαρά να γευτούν την φιλοξενία όλων των Κρητών και το λέω αυτό γιατί έχω προσωπική πείρα από την συμπεριφορά τους.

  Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίσει να πράξομε το χρέος και το καθήκον μας στο ακέραιο από το μήνυμα που έχει δώσει σε εμάς ο κόσμος.

  Όλοι κοπίασαν πολύ για την προετοιμασία της Συνόδου και ειδικά το ελληνικό κράτος και η ελληνική εκκλησία αλλά και οι τοπικοί άρχοντες και όσοι ήρθαν από την Αθήνα που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο γεγονός.

  Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και εύχομαι να περάσουμε αλησμόνητες ημέρες.

  Αντίστροφη μέτρηση

  Η κλεψύδρα του χρόνου θα μετράει αντίστροφα πλέον, για το εύρος ή όχι της υλοποίησης μιας υπόθεσης που η προετοιμασία της ξεκίνησε πριν από 12 Οικουμενικούς Πατριάρχες και που είναι ανοιχτή ως προς τη συμμετοχή των 14 Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

  Ουσιαστικά αύριο Πέμπτη το απόγευμα, οπότε έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση των αφίξεων των Προκαθημένων των 13 Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων στα Χανιά, θα γνωρίζουμε ενδεχομένως τα οριστικά „ναι” και „όχι” στη Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας.

  Ακόμη και τότε, όμως, θα υπάρχει η ελπίδα της „τελευταίας στιγμής”, αφού μεθαύριο Παρασκευή το πρωί μεσολαβεί η Μικρή Σύναξη των Προκαθημένων των 14 Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Μετά από αυτή συμμετοχές και απουσίες θα έχουν „κλειδώσει” οριστικά και αμετάκλητα. Βέβαιη αποχή εκτιμάται ότι θα έχουμε από Αντιόχεια, Μόσχα και Βουλγαρία, ενώ μέχρι την ύστατη ώρα θα είναι αμφιλεγόμενο το τι θα πράξουν Γεωργία και Σερβία.

  Ένα 24ωρο μετά την απόφαση της Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας να απέχει από τη Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων, εφόσον το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν επιλέγει την αναβολή, μία ρηματική διακοίνωση της ρωσικής Πρεσβείας έρχεται να αποδείξει τις λεπτές γεωπολιτικές κινήσεις που κρύβονται πίσω από τη σύναξη των Ορθοδόξων Ιεραρχών. Σε αυτή η Πρεσβεία της Ρωσίας γνωστοποιεί στην ελληνική κυβέρνηση την άφιξη της πατριαρχικής αντιπροσωπίας με πτήση απευθείας από Μόσχα στα Χανιά στις 16 Ιουνίου και την αναχώρησή της την Κυριακή στις 26 Ιουνίου και πάλι απευθείας για Μόσχα.

  Με απλά λόγια η ρωσική κυβέρνηση, θέλοντας να καταδείξει έστω και επικοινωνιακά ότι δεν εμπλέκεται στα εκκλησιαστικά, εμφανίζεται περίπου να αγνοεί την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας και να ανακοινώνει εθιμοτυπικά την άφιξη της ρωσικής αντιπροσωπίας στην Ελλάδα.

  Ωστόσο όλοι αντιλαμβάνονται ότι πίσω από την κίνηση αυτή της ρωσικής κυβέρνησης κρύβεται η αγωνία της στο ενδεχόμενο ανακήρυξης του αυτοκεφάλου που η ουκρανική κυβέρνηση ζητά για την Εκκλησία της από το Φανάρι, μετά την ένταση με τη Ρωσία. Πηγές από το Φανάρι σχολίαζαν ότι μετά την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας για αποχή σε περίπτωση μη αναβολής της Συνόδου, «η ανακοίνωση αυτή της Εκκλησίας της Μόσχας δείχνει ξεκάθαρα ότι το Πατριαρχείο Μόσχας προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε τρίτες Εκκλησίες και να βρει τρόπο να δραπετεύσει από τις εργασίες της Πανορθοδόξου».

  Ως γνωστόν, μέχρι στιγμής το Οικουμενικό Πατριαρχείο αρνείται να αναγνωρίσει θέμα αυτοκεφαλίας στην ουκρανική Εκκλησία υποδεικνύοντας την κανονικότητα υπαγωγής της στο Πατριαρχείο Μόσχας.

  Άλλωστε, είναι τουλάχιστον άκομψο μια κρατική παρέμβαση όπως αυτή της Ουκρανίας να οδηγεί σε εκκλησιαστικές αποφάσεις – παρότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε δει και είχε και διακρατικού επιπέδου συμφωνία συνεργασίας με την ουκρανική Πολιτεία.

  Σύμφωνα με πληροφορίες της „Ν.Κ.”, μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα αντίστοιχη ρηματική διακοίνωση αναμένεται και από την Πρεσβεία της Σερβίας για τη δική της πατριαρχική αντιπροσωπία, παρότι και αυτή είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής της.

  Στο μεταξύ, και ενώ πέντε Πατριαρχεία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δηλώνουν άρνηση συμμετοχής (Μόσχα, Γεωργία, Βουλγαρία, Αντιόχεια, Σερβία), αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την ίδια ώρα στο Κολυμπάρι Χανίων, στην επεξεργασία του μηνύματος της Μεγάλης Συνόδου, που είναι τρόπον τινά και το τελικό ανακοινωθέν, μέχρι και τη Δευτέρα, μετείχαν τεχνικά κλιμάκια και των 14 Εκκλησιών… Δηλαδή ακόμη και αυτών που έχουν δηλώσει ότι δε θα παραστούν στη Σύνοδο.

  Σημειώνεται πως η επόμενη προγραμματισμένη Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία.

  Οικ. Πατριάρχης:Η απόφαση για όσους δεν έρθουν θα βαρύνει τους ίδιους -Κύκλοι του Φαναρίου κατά Μόσχας και νέα Σύνοδος στη Ρουμανία, traducerea google translate:

  Fin Patriarhul: Decizia pentru cei care vor veni vor fi taxate cu același Fanarul -cyclic la Moscova și noul Sinod din România

  15 iunie 2016 14:41 din neakriti.gr/

  În Creta, Patriarhul, prezent la Adunarea și Serbia

  Creta este acum Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, cu delegația Patriarhiei Ecumenice Sinod pentru a se ajunge la scurt timp după 13.30 , miercuri după- amiaza , aeroportul Chania.

  El chiar și pe scurt discursul său de la etajul al aeroportului I.Daskalogiannis, și a trimis un mesaj clar pentru toți cei care nu vor participa la a spune că decizia cu privire la cei care vin vor fi suportate de către aceștia a plecat de la aeroportul din Chania.

  Și toate acestea în timp ce secunde devin mai târziu cunoscut Bisericii Ortodoxe Sârbe vor participa în mod normal , la Sinodul condus de Patriarhul Irineu și deja reprezentantul sârb Bisericii Amfilohie Mitropolitul Muntenegrului a informat Arhiepiscopul de Creta Irineos pentru mâine delegația sârbă sosire.

  Sosirea Patriarhului Ecumenic. Bartolomeu I, în Creta

  Zeci de funcționari au găsit devreme în aeroportul din Chania, unde securitatea a fost măsuri draconice de către autoritățile de poliție și în special puternice și prezența reprezentanților mass-media. contingente militare printr-o ceremonie simplă a dat valorile prezise Patriarhului Ecumenic.

  Imediat după primat al Bisericii Ortodoxe, a salutat reprezentanți ai administrației locale și a Bisericii din Creta, unde au adunat mai devreme la aeroport I. Daskalogiannis să-l salut.

  Patriarhul Ecumenic , inclusiv la sosire a spus:

  Cretanii binecuvântaților care sunt mereu lauda despre Patriarhia Ecumenică. Am venit de multe ori în Creta, din nou și din nou, cu mai multă bucurie și entuziasm se confruntă cu Creta ospitalitatea locuitorilor săi.

  Cu siguranță, bucuria de fapt istoric pune în umbră decizia unor biserici nu sunt decizia Sfântului Sinod să rămână cu ei singuri.

  Ne-am decis să sprijine programul ne-am toate bisericile din Creta si uita-te la toate problemele cu care se confruntă lumea ortodoxă.

  Îmi doresc aceste biserici să -și reconsidere decizia și să fie găsite în Creta , care va avea , de asemenea , plăcerea de a gusta ospitalitatea tuturor cretanilor și spun acest lucru pentru că am experiență personală cu comportamentul lor.

  Îmi doresc Duhul Sfânt să lumineze ne praxome datoria noastră și datoria în întregime prin mesajul pe care ni le-a dat în lume.

  Toate trudit mult pentru pregătirea Summit-ului și mai ales statul grec și biserica greacă și conducătorii locali și cei care au venit de la Atena, care a lucrat pentru a aduce acest mare eveniment.

  Vă mulțumesc pentru dvs. de bun venit și doresc să-și petreacă zile de neuitat.

  conta în jos

  Clepsidra timpului contează cel mai mult, a domeniului de aplicare sau nu punerea în aplicare a unui preparat de caz a început înainte de 12 Patriarhii Ecumenice și este deschis participării 14 întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe.

  În esență, joi după-amiază, așa că este planificat pentru a finaliza sosirile întâistătătorii Ortodoxe Autocefale 13 din Chania, vom putea cunoaște definitiv „da” și „nu” Marele Sinod al ortodocșilor.

  Chiar și atunci, cu toate acestea, „ultimul minut” speranță, nu va fi după a doua zi după mâine vineri dimineață , mediaza Micul Soborul primatelor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. Dupa aceste runde și absențele vor fi „blocate” în cele din urmă și irevocabil. abținerea sigur este estimat a fi de la Antiohia, Moscova și Bulgaria, în timp ce până în ultimul moment va fi controversat ceea ce face Georgia și Serbia.

  24 de ore, după decizia Patriarhiei Moscovei Sinodului să se abțină de la Sfântul Sinod în Kolymbari, unde Patriarhia Ecumenică nu alege să amâne, o notă verbală Ambasadei Rusiei este de a demonstra subtile geopolitice se deplasează în spatele colectarea ortodoxe ierarhilor. această ambasada din Rusia , informează guvernul grec sosirea delegației patriarhale cu zbor direct de la Moscova , la Chania , la 16 iunie și plecare de pe data de 26 iunie și din nou , în mod direct la Moscova.

  Pune pur și simplu, guvernul rus, dorind să arate chiar și comunicare , care nu este implicată în biserică, apare pe cale de a ignora decizia Patriarhiei Moscovei și ceremonios anunță sosirea delegației ruse în Grecia.

  Totusi , toate dau seama că în spatele această mișcare a guvernului rus se ascunde agonia posibilei proclamării autocefaliei către guvernul ucrainean solicită Bisericii Lantern, după tensiunea cu Rusia. Surse din Lantern a comentat că , după decizia Patriarhia Moscovei pentru eșecul abținerea amânarea summit – ului ” , anunțul Bisericii din Moscova arată în mod clar că Patriarhia Moscovei încearcă să transfere responsabilitatea Bisericilor terțe și de a găsi o cale de a scăpa de activitatea pan-ortodoxe.”

  După cum știm, până în prezent Patriarhia Ecumenică refuză să recunoască pe autocefalia Bisericii ucrainene care indică apartenența regularitate a Patriarhiei Moscovei.

  În plus, intervenția statului, cel puțin neelegant ca Ucraina să conducă la decizii ecleziastice – deși Patriarhul Ecumenic, tocmai februarie anul trecut, a văzut și a avut un acord de cooperare națională cruce cu statul ucrainean.

  Potrivit „NK” informații, până după-amiaza târziu corespunzătoare note verbale de așteptat de la Ambasada sârb pentru propria sa delegare patriarhal, și cu toate că ea a lăsat deschisă problema participării.

  Între timp, și în timp ce cinci patriarhate într – un fel sau altul , refuzul de a participa vestim (Moscova, Georgia, Bulgaria, Antiohia, Serbia) , sens este faptul că, în același timp , în Kolymbari, procesarea mesajului mare sinod, care este într – un fel , iar comunicatul final, până luni, implicând un nivel tehnic și 14 biserici … că chiar și cei care au declarat că nu vor participa la summit.

  Aceasta a observat că următorul programată Sinodul al Marii Ortodoxiei este setat să aibă loc în România.

  Στην Κρήτη ο Πατριάρχης, παρούσα στη Σύνοδο και η Σερβία:

  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/06/2016, 20:48
  Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2016, 21:49

  Στην Κρήτη βρίσκεται πλέον ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την αντιπροσωπία της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να φθάνει λίγο μετά τις 13.30 το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Χανίων.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti ,gr φθάνοντας στα Χανιά ,το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, που άφησε ένα μικρό παράθυρο με την ευχή οι εκκλησίες που έχουν αποφασίσει να μην έρθουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους όμως με την υπόμνηση ότι οποίος δεν έρθει αναλαμβάνει την ευθύνη του, ουσιαστικά καταδεικνύει τη βεβαιότητα ότι μετά την αλλαγή πλεύσης της Σερβίας ,η αντιπροσωπεία της οποίας φθάνει την Πέμπτη, τα υπόλοιπα 4 Πατριαρχεία , εκ των οποίων είναι και το Παλαίφατο, της Αντιόχειας , έχουν κλειδώσει την απόφασή τους να μην παραστούν .

  Την Πέμπτη βέβαια σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουμε τη διαδικασία αφίξεων των αντιπροσώπων των Εκκλησιών ,ωστόσο πλην απίθανου απροόπτου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απουσία Μόσχας , Βουλγαρίας , Γεωργίας και Αντιόχειας .

  Το χρονικό της άφιξης του Πατριάρχη στα Χανιά

  Ο ίδιος μάλιστα στη σύντομη ομιλία του από την πίστα του αεροδρομίου Ι.Δασκαλογιάννης ,έστειλε και σαφές μήνυμα προς όλους όσοι δεν θα παραβρεθούν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η απόφαση για όσους δεν έρθουν θα βαρύνει τους ίδιους αναχώρησε από το αεροδρόμιο Χανίων.

  Και όλα αυτά ενώ δευτερόλεπτα αργότερα γινόταν γνωστό ότι το Πατριαρχείο Σερβίας θα μετέχει κανονικά στη Σύνοδο με επικεφαλής τον Πατριάρχη Ειρηναίο και ήδη ο εκπρόσωπος της Σέρβικης εκκλησίας μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος έχει ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο για την άφιξη αύριο τη Σέρβικης αντιπροσωπείας .

  Η άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Κρήτη

  Δεκάδες επίσημοι βρέθηκαν από νωρίς στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια από τις αστυνομικές Αρχές ενώ ιδιαιτέρως έντονη και η παρουσία των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα στρατιωτικά αγήματα μέσα από μια λιτή τελετή απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

  Αμέσως μετά ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χαιρέτισε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης για να τον υποδεχτούν.

  Στο αεροδρόμιο και ο Περιφερειάρχης

  Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήταν παρόν πριν από λίγο στην υποδοχή άφιξης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο αεροδρόμιο Χανίων. Ο Περιφερειάρχης για την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη αλλά και την σημασία της ιστορικής Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που πραγματοποιείται στην Κρήτη δήλωσε:

  Η Κρήτη με αισθήματα σεβασμού υποδέχεται την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

  Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ορθοδοξία, με την Άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο νησί μας, σηματοδοτείται η έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων. Ενός ιστορικού γεγονότος η σημασία του οποίου θα ξεπεράσει τα όρια του Ελλαδικού χώρου και θα φτάσει σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε κάθε Ορθόδοξη εκκλησία και ενορία.

  Για την Περιφέρεια Κρήτης, η επικείμενη Σύνοδος, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που αναμφισβήτητα θα προβάλλει διεθνώς το νησί μας και θα καταγραφεί στις σελίδες της ιστορίας.

  Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στο νησί του Αποστόλου Τίτου, ως Περιφέρεια Κρήτης με σεβασμό καλωσορίζουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη καθώς επίσης και όλους τους επικεφαλής των Ορθοδόξων Εκκλησιών με την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ άλλων κατά την άφιξη του είπε τα εξής:

  Ευλογημένοι οι Κρήτες οι οποίοι ανέκαθεν αποτελούν καύχημα για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ήρθα πολλές φορές στην Κρήτη και ξαναέρχομαι με μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό διότι στην Κρήτη βιώνω την φιλοξενία των κατοίκων της.

  Βεβαίως στην χαρά του ιστορικού γεγονότος επισκιάζει η απόφαση κάποιων εκκλησιών να μην είναι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, απόφαση η οποία βαραίνει τους ίδιους και μόνο.

  Αποφασίσαμε να στηρίξουμε το πρόγραμμα που έχουμε όλες οι εκκλησίες στην Κρήτη και να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ορθόδοξο κόσμο.

  Εύχομαι οι εκκλησίες αυτές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να βρεθούν στην Κρήτη οι οποίοι θα έχουν επίσης τη χαρά να γευτούν την φιλοξενία όλων των Κρητών και το λέω αυτό γιατί έχω προσωπική πείρα από την συμπεριφορά τους.

  Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίσει να πράξομε το χρέος και το καθήκον μας στο ακέραιο από το μήνυμα που έχει δώσει σε εμάς ο κόσμος.

  Όλοι κοπίασαν πολύ για την προετοιμασία της Συνόδου και ειδικά το ελληνικό κράτος και η ελληνική εκκλησία αλλά και οι τοπικοί άρχοντες και όσοι ήρθαν από την Αθήνα που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο γεγονός.

  Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και εύχομαι να περάσουμε αλησμόνητες ημέρες.

  Η κλεψύδρα του χρόνου θα μετράει αντίστροφα πλέον, για το εύρος ή όχι της υλοποίησης μιας υπόθεσης που η προετοιμασία της ξεκίνησε πριν από 12 Οικουμενικούς Πατριάρχες και που είναι ανοιχτή ως προς τη συμμετοχή των 14 Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

  Ουσιαστικά την Πέμπτη το απόγευμα, οπότε έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση των αφίξεων των Προκαθημένων των 13 Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων στα Χανιά, θα γνωρίζουμε ενδεχομένως τα οριστικά „ναι” και „όχι” στη Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας.

  Ακόμη και τότε, όμως, θα υπάρχει η ελπίδα της „τελευταίας στιγμής”, αφού μεθαύριο Παρασκευή το πρωί μεσολαβεί η Μικρή Σύναξη των Προκαθημένων των 14 Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Μετά από αυτή συμμετοχές και απουσίες θα έχουν „κλειδώσει” οριστικά και αμετάκλητα. Βέβαιη αποχή εκτιμάται ότι θα έχουμε από Αντιόχεια, Μόσχα και Βουλγαρία, ενώ μέχρι την ύστατη ώρα θα είναι αμφιλεγόμενο το τι θα πράξουν Γεωργία και Σερβία.

  Ένα 24ωρο μετά την απόφαση της Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας να απέχει από τη Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων, εφόσον το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν επιλέγει την αναβολή, μία ρηματική διακοίνωση της ρωσικής Πρεσβείας έρχεται να αποδείξει τις λεπτές γεωπολιτικές κινήσεις που κρύβονται πίσω από τη σύναξη των Ορθοδόξων Ιεραρχών. Σε αυτή η Πρεσβεία της Ρωσίας γνωστοποιεί στην ελληνική κυβέρνηση την άφιξη της πατριαρχικής αντιπροσωπίας με πτήση απευθείας από Μόσχα στα Χανιά στις 16 Ιουνίου και την αναχώρησή της την Κυριακή στις 26 Ιουνίου και πάλι απευθείας για Μόσχα.

  Με απλά λόγια η ρωσική κυβέρνηση, θέλοντας να καταδείξει έστω και επικοινωνιακά ότι δεν εμπλέκεται στα εκκλησιαστικά, εμφανίζεται περίπου να αγνοεί την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας και να ανακοινώνει εθιμοτυπικά την άφιξη της ρωσικής αντιπροσωπίας στην Ελλάδα.

  Ωστόσο όλοι αντιλαμβάνονται ότι πίσω από την κίνηση αυτή της ρωσικής κυβέρνησης κρύβεται η αγωνία της στο ενδεχόμενο ανακήρυξης του αυτοκεφάλου που η ουκρανική κυβέρνηση ζητά για την Εκκλησία της από το Φανάρι, μετά την ένταση με τη Ρωσία. Πηγές από το Φανάρι σχολίαζαν ότι μετά την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας για αποχή σε περίπτωση μη αναβολής της Συνόδου, «η ανακοίνωση αυτή της Εκκλησίας της Μόσχας δείχνει ξεκάθαρα ότι το Πατριαρχείο Μόσχας προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε τρίτες Εκκλησίες και να βρει τρόπο να δραπετεύσει από τις εργασίες της Πανορθοδόξου».

  Ως γνωστόν, μέχρι στιγμής το Οικουμενικό Πατριαρχείο αρνείται να αναγνωρίσει θέμα αυτοκεφαλίας στην ουκρανική Εκκλησία υποδεικνύοντας την κανονικότητα υπαγωγής της στο Πατριαρχείο Μόσχας.

  Άλλωστε, είναι τουλάχιστον άκομψο μια κρατική παρέμβαση όπως αυτή της Ουκρανίας να οδηγεί σε εκκλησιαστικές αποφάσεις – παρότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε δει και είχε και διακρατικού επιπέδου συμφωνία συνεργασίας με την ουκρανική Πολιτεία.

  Σύμφωνα με πληροφορίες της „Ν.Κ.”, μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα αντίστοιχη ρηματική διακοίνωση αναμένεται και από την Πρεσβεία της Σερβίας για τη δική της πατριαρχική αντιπροσωπία, παρότι και αυτή είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής της.

  Στο μεταξύ, και ενώ πέντε Πατριαρχεία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δηλώνουν άρνηση συμμετοχής (Μόσχα, Γεωργία, Βουλγαρία, Αντιόχεια, Σερβία), αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την ίδια ώρα στο Κολυμπάρι Χανίων, στην επεξεργασία του μηνύματος της Μεγάλης Συνόδου, που είναι τρόπον τινά και το τελικό ανακοινωθέν, μέχρι και τη Δευτέρα, μετείχαν τεχνικά κλιμάκια και των 14 Εκκλησιών… Δηλαδή ακόμη και αυτών που έχουν δηλώσει ότι δε θα παραστούν στη Σύνοδο.

  Σημειώνεται πως η επόμενη προγραμματισμένη Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία.

  Στην Κρήτη ο Πατριάρχης, παρούσα στη Σύνοδο και η Σερβία, traducere google translate:

  În Creta, Patriarhul, prezent la Adunarea și Serbia

  Data publicării: 06.15.2016, 20:48
  Ultima actualizare: 06.15.2016, 21:49

  Creta este acum Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, cu delegația Patriarhiei Ecumenice Sinod pentru a se ajunge la scurt timp după 13.30 , miercuri după- amiaza , aeroportul Chania.

  Potrivit datelor neakriti, gr ajungând la Chania, mesajul Patriarhul Ecumenic lăsat de o mică fereastră, dorindu-bisericile care au decis să nu să vină să-și reconsidere atitudinea, dar cu memento că nu a putut veni să-și asume responsabilitatea pentru demonstrează, în esență, certitudinea că, după cursul schimbărilor din Serbia, delegația care sosește joi, celelalte patru Patriarhiile care este aborigenă, Antiohia, s-au blocat decizia lor de a nu participa.

  Joi, desigur, în conformitate cu programul avem procesul de sosiri ale reprezentanților Bisericilor, surpriză oricât de improbabil decât ar trebui să fie luate în considerare, având în vedere lipsa de Moscova, Bulgaria, Georgia și Antiohia.

  Momentul sosirii Patriarhului în Chania

  El chiar și pe scurt discursul său de la etajul al aeroportului I.Daskalogiannis, și a trimis un mesaj clar pentru toți cei care nu vor participa la a spune că decizia cu privire la cei care vin vor fi suportate de către aceștia a plecat de la aeroportul din Chania.

  Și toate acestea în timp ce secunde devin mai târziu cunoscut Bisericii Ortodoxe Sârbe vor participa în mod normal, la Sinodul condus de Patriarhul Irineu și deja reprezentantul sârb Bisericii Amfilohie Mitropolitul Muntenegrului a informat Arhiepiscopul de Creta Irineos pentru mâine delegația sârbă sosire.

  Sosirea Patriarhului Ecumenic. Bartolomeu I, în Creta

  Zeci de funcționari au găsit devreme în aeroportul din Chania, unde securitatea a fost măsuri draconice de către autoritățile de poliție și în special puternice și prezența reprezentanților mass-media. contingente militare printr-o ceremonie simplă a dat valorile prezise Patriarhului Ecumenic.

  Imediat după primat al Bisericii Ortodoxe, a salutat reprezentanți ai administrației locale și a Bisericii din Creta, unde au adunat mai devreme la aeroport I. Daskalogiannis să-l salut.

  La aeroport și regiunea

  Regiunea Creta Stavros Arnaoutakis a fost prezent cu puțin timp înainte de primirea sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în aeroportul Chania. Regiunea sosirea Patriarhului Ecumenic, precum și importanța istorică a Consiliului Sfântul și Marele făcut din Creta, a declarat:

  Creta cu sentimente de respect salutând Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

  La un moment critic pentru Ortodoxie, sosirea Patriarhului Ecumenic de pe insulă, a marcat începutul lucrărilor și Sf Sinod al Marii ortodocși. Un eveniment istoric importanța care va depăși limitele Greciei și va ajunge la fiecare colț al lumii, în fiecare biserică ortodoxă și parohială.

  Pentru regiunea Creta, summit – ul următor este un eveniment important , care va promova , fără îndoială , în continuare insula noastră și vor fi înregistrate în paginile istoriei.

  Pe urmele Sf . Pavel, pe insula Sf . Titus, ca regiunea Creta bun venit cu respect Patriarhului Ecumenic precum și toți capii Bisericilor Ortodoxe , în speranța că reuniunea va fi un succes complet.

  „Pentru fapt istoric eclipsează decizia unor biserici”

  Patriarhul Ecumenic , inclusiv la sosire a spus:

  Cretanii binecuvântaților care sunt mereu lauda despre Patriarhia Ecumenică. Am venit de multe ori în Creta , din nou și din nou , cu mai multă bucurie și entuziasm se confruntă cu Creta ospitalitatea locuitorilor săi.

  Cu siguranță, bucuria de fapt istoric pune în umbră decizia unor biserici nu sunt decizia Sfântului Sinod să rămână cu ei singuri.

  Ne – am decis să sprijine programul ne – am toate bisericile din Creta si uita – te la toate problemele cu care se confruntă lumea ortodoxă.

  Îmi doresc aceste biserici să -și reconsidere decizia și să fie găsite în Creta , care va avea , de asemenea , plăcerea de a gusta ospitalitatea tuturor cretanilor și spun acest lucru pentru că am experiență personală cu comportamentul lor.

  Îmi doresc Duhul Sfânt să lumineze ne praxome datoria noastră și datoria în întregime prin mesajul pe care ni le- a dat în lume.

  Toate trudit mult pentru pregătirea Summit – ului și mai ales statul grec și biserica greacă și conducătorii locali și cei care au venit de la Atena , care a lucrat pentru a aduce acest mare eveniment.

  Vă mulțumesc pentru dvs. de bun venit și doresc să -și petreacă zile de neuitat.

  Clepsidra timpului contează cel mai mult, a domeniului de aplicare sau nu punerea în aplicare a unui preparat de caz a început înainte de 12 Patriarhii Ecumenice și este deschis participării 14 întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe.

  În esență, joi după-amiază, așa că este planificat pentru a finaliza sosirile întâistătătorii Ortodoxe Autocefale 13 din Chania, vom putea cunoaște definitiv „da” și „nu” Marele Sinod al ortodocșilor.

  Chiar și atunci, cu toate acestea, va fi „ultimul minut”, speranțele, din moment ce a doua zi după mâine vineri dimineață, mediaza Micul Soborul Bisericilor Ortodoxe Autocefale primatele 14. Dupa aceste runde și absențele vor fi „blocate” în cele din urmă și irevocabil. abținerea sigur este estimat a fi de la Antiohia, Moscova și Bulgaria, în timp ce până în ultimul moment va fi controversat ceea ce face Georgia și Serbia.

  24 de ore, după decizia Patriarhiei Moscovei Sinodului să se abțină de la Sfântul Sinod în Kolymbari, unde Patriarhia Ecumenică nu alege să amâne, o notă verbală Ambasadei Rusiei este de a demonstra subtile geopolitice se deplasează în spatele colectarea ortodoxe ierarhii. În acest Ambasada Rusiei informează guvernul elen sosirea delegației patriarhale cu zbor direct de la Moscova, la Chania, la 16 iunie și plecare de pe data de 26 iunie și din nou, în mod direct la Moscova.

  Pune pur și simplu, guvernul rus, dorind să arate chiar și comunicare, care nu este implicată în biserică, apare pe cale de a ignora decizia Patriarhiei Moscovei și ceremonios anunță sosirea delegației ruse în Grecia.

  Totusi, toate dau seama că în spatele această mișcare a guvernului rus se ascunde agonia posibilei proclamării autocefaliei către guvernul ucrainean solicită Bisericii Lantern, după tensiunea cu Rusia. Surse din Lantern a comentat că, după decizia Patriarhiei Moscovei de a se abține în cazul în care nu amânarea Summit-ului „, anunțul Bisericii din Moscova arată în mod clar că Patriarhia Moscovei încearcă să transfere responsabilitatea Bisericilor terțe și de a găsi o cale de a scăpa de activitatea pan-ortodoxe. ”

  După cum știm, până în prezent Patriarhia Ecumenică refuză să recunoască pe autocefalia Bisericii ucrainene care indică apartenența regularitate a Patriarhiei Moscovei.

  În plus, intervenția statului, cel puțin neelegant ca Ucraina să conducă la decizii ecleziastice – deși Patriarhul Ecumenic, tocmai februarie anul trecut, a văzut și a avut un acord de cooperare națională cruce cu statul ucrainean.

  Potrivit „NK” informații, până după-amiaza târziu corespunzătoare note verbale de așteptat de la Ambasada sârb pentru propria sa delegare patriarhal, și cu toate că ea a lăsat deschisă problema participării.

  Între timp, și în timp ce cinci patriarhate într-un fel sau altul, refuzul de a participa vestim (Moscova, Georgia, Bulgaria, Antiohia, Serbia), sens este faptul că, în același timp, în Kolymbari, procesarea mesajului mare sinod, care este într-un fel, iar comunicatul final, până luni, implicând un nivel tehnic și 14 biserici … că chiar și cei care au declarat că nu vor participa la summit.

  Aceasta a observat că următorul programată Sinodul al Marii Ortodoxiei este setat să aibă loc în România.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s