Mitrop. Ierotei Vlahos ia poziție publică, către Sf. Sinod, în legătură cu textele propuse pentru Marele Sinod

Mitropolitul Hierotheos (Vlachos) de Nafpaktos s-a adresat, printr-o scrisoare, Arhiepiscopului Atenei și Sfântului Sinod al Bisericii din Grecia, pe tema textelor pre-sinodale ale Sfantului si Marelui Sinod Pan-Ortodox (iunie 2016), care ar urma sa fie aprobate.
„Preafericirea Voastră, Președinte al Sinodului,
Soborul întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe (6-9 martie 2014) a decis să creeze o comisie inter-ortodoxa speciala, constând din cate un episcop și un consilier din fiecare Biserică autocefală. Printre indatoririle comisiei, s-ar numara si revizuirea textelor: Biserica Ortodoxă și mișcarea ecumenică; Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine și contribuția Bisericii Ortodoxe la promovarea păcii, dreptății și iubirii între popoare și eradicarea formelor rasiale și a altor forme de discriminare. Această lucrare a inceput in luna septembrie 2014 și s-a incheiat de Sfintelor Paști, în anul 2015 .
Intrucat fiecare Biserică Autocefală va constitui „o singură voce”, adică un vot, la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, ramasesem cu impresia că revizuirea textelor urma să fie făcută de către reprezentanții Bisericii noastre, care ar primi instrucțiuni și îndrumare din partea Sfântului Sinod al Bisericii (local).
Cu toate acestea, am fost informat recent că textele pe marginea acestor subiecte au fost completate de către Comisia Speciala Inter-Oortodoxa și au fost deja prezentate Sfântului si Marelui Sinod, fără cunoștința ierarhilor Bisericii noastre, și nu știu ca ele sa fi fost vazute de Sfântul Sinod permanent (local)”.
In continuare, acesta acuza, in scrisoarea sa, faptul ca unele texte deja adoptate si verificate anterior, au suferit, intre timp, unele modificari, despre care ierarhii Bisericii Greciei nu ar fi fost informati:
„Ca membru al Sfântului Sinod Permanent, am cerut, în decembrie 2015, sa ni se puna la dispozitie textele, care ne-au fost oferite în ianuarie 2016. Ulterior, am studiat textele hotarate, comparandu-le cu textele redactate anterior, de cele patru Sinaxe Presinodale pan-ortodoxe, și am constatat că existau diferențe, ca urmare a revizuirii acestora.
Aceasta dă naștere mai multor întrebări:
Ce Sfant Sinod permanent a aprobat revizuirea acestor texte specifice ale Sinaxelor Presinodale Pan-Ortodoxe?
Ce Sfânt Sinod peramanent s-a ocupat de aceste subiecte și de remarcile făcute?
Caror si cator ierarhi le-au fost aduse la cunostinta acele părți care au fost revizuite?
De ce aceste texte nu au fost prezentate spre aprobare Ierarhiei, facand referire la Sfântul si Marele Sinod fără știrea Ierarhilor?
Câti ierarhi au fost conștienți de textele revizuite, cu excepția mitropoliților Sinodului, care au fost recent instiintati de ele, desi între timp au fost aprobate de către reprezentanții Bisericilor autocefale și trimise Sfântului si Marelui Sinod?
Preafericite,
Întrebările care se nasc sunt grave și au nevoie de răspunsuri, care trebuie să fie transmise tuturor ierarhilor Bisericii noastre, deoarece prezenta Sinodului Permanent nu este în măsură să-și asume o astfel de mare responsabilitate.
Acest lucru este deosebit de important, deoarece intr-un loc se specifica: „Biserica Ortodoxă consideră că orice tentativă de rupere a unitatii Bisericii, intreprinsă de indivizi sau de grupuri, sub pretextul păstrării sau apărarii adevăratei Ortodoxii, trebuie condamnata” (Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine §22).
Cu alte cuvinte, în cazul în care decretele adoptate de către Sfântul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, ignorandu-i pe ierarhi, călugării și teologi, vin în contradicție cu viziunea patristică, acestia vor fi considerați raspunzatori, judecati și condamnati, în cazul în care ar refuza să le pună în aplicare?
+ Ierotei de Nafpaktos și Sfantul Vlasios”

Sursa:
http://lonews.ro/alter-news/21917-noi-reactii-fata-de-marele-sinod-pan-ortodox-scrisoarea-mitropolitul-hierotheos-vlachos-adresata-sinodului-greciei.html

Articol preluat si de:
http://www.aparatorul.md/noi-reactii-fata-de-marele-sinod-pan-ortodox-scrisoarea-mitropolitul-hierotheos-vlachos-adresata-sinodului-greciei/ Source: Thriskeftika, preluată de: http://www.pravoslavie.ru/english/90812.htm

February 17, 2016

Metropolitan Hierotheos (Vlachos) of Nafpaktou has written the Archbishop of Athens and the Holy Synod of the Church of Greece concerning the process by which the texts for consideration at the Great and Holy Synod (planned for June of 2016) are to be approved.

The Metropolitan brings to light serious violations and disregard for the synodical system of the Church with regard to the acceptance of the pre-synodical texts. He requests that answers be given as to why the hierarchy of the Church never discussed, let alone approved, the documents which will be considered at the Holy and Great Council.

Given the non-participation of the hierarchy, and in light of the closing statement (§22) in the text „Relations of the Orthodox Church with the rest of the Christian world,” he asks the troubling question:

„If decrees are made by the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, which the hierarchs, monks and theologians ignore, and which are contradictory to the Patristic vision, will they be held responsible and subject to judgement and condemnation if they refuse to implement them?”

* * *

SACRED METROPOLIS
OF NAFPAKTOS AND SAINT VLASIOS

Nafpaktos, January 20, 2016

To
the Holy and Sacred Synod
of the Church of Greece
Ioannou Gennadiou 14
115 21 Athens

Your Beatitude, President of the Synod,

The Synaxis of the Primates of the Orthodox Churches (March 6-9, 2014) decided to set up a Special Inter-Orthodox Commission, consisting of one bishop and one advisor from each autocephalous Church. This Commission would, among other things, review the texts: The Orthodox Church and the Ecumenical Movement; Relations of the Orthodox Church with the rest of the Christian world and The Contribution of the Orthodox Church to the promotion of Peace, Justice and Love between peoples and the eradication of racial and other forms of discrimination. This work was to begin in September 2014 and to finish by Holy Pascha in the year 2015.

Because each Autocephalous Church will “give one voice,” that is one vote, at the Holy and Great Council of the Orthodox Church, I was left with the impression that the reviewing of the texts was to be done by the representatives of our Church, who would receive instructions and guidance from the Holy Synod of the Church.

However, I was recently informed that the texts on these subjects were completed by the Special Inter-Orthodox Commission and were already submitted to the Holy and Great Synod, without the knowledge of the Hierarchy of our Church, and I do not know if they were seen by the Permanent Holy Synod.

I respectfully point out that H.E. Metropolitan Jeremiah of Switzerland, Secretary of Preparations for the Holy and Great Council, presented Your Beatitude, the draft texts On the Mission of the Orthodox Church as a witness of love in service and On the importance of fasting and its observance today and submitted the request that you, before the end of July (2015), send „any comments and suggestions of your most holy Church on the formation of the dossier and its submission to forthcoming, amended Fifth Pre-conciliar Pan-Orthodox Meeting, which will approve and submit them to the Holy and Great Synod in their final form.” However, from what we were informed at the Synod, the Sacred Synod did not send its observations.

As a member of the Permanent Holy Synod, I requested in December of 2015 that we be given the text, which they gave us in January of 2016. I thereafter studied the completed texts in conjunction with the texts drawn up [previously] by the four Pre-conciliar Pan-Orthodox Meetings and found that there were differences, due to the revisions and merging of the texts.

This gives rise to different questions:

  1. Which Permanent Holy Synod approved the revision of these specific texts of the Pre-conciliar Pan-Orthodox Meetings?
  2. Which Permanent Holy Synod dealt with these subjects and which remarks were made?
  3. Which and how many Hierarchs were aware of the parts which were revised?
  4. Why were these texts not put forward for approval by the Hierarchy and referred to the Holy and Great Synod without the knowledge of the Hierarchs?
  5. How many Hierarchs were aware of the revised texts, with the exception of us Metropolitans of the Synod, who were recently made aware of them, meanwhile they were approved by the representatives of the Autocephalous Churches and sent to the Holy and Great Synod?

Your Beatitude,

The questions I pose are serious and need answers, which must be sent to all the Hierarchs of our Church, because the present Permanent Synod is not able to take on such a great responsibility.

This is particularly important because at one point it was written: “The Orthodox Church believes that any attempts to shatter Church unity, undertaken by individuals or groups under the pretence of preserving or defending true Orthodoxy, must be condemned” (Relationship of the Orthodox Church with the rest of the Christian world §22). In other words, if decrees are made by the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, which the hierarchs, monks and theologians ignore, and which are contradictory to the Patristic vision, they will be held responsible and subject to judgement and condemnation if they refuse to implement them?

Submitting this for the consideration of Your Beatitude and the Eminent Hierarchs, I remain,

Least among the brethren in Christ,

+ Hierotheos of Nafpaktos and Saint Vlasios

Met. Hierotheos Vlachos
Translated by Fr. Kristian Akselberg

Thriskeftika

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s