În tradiția greacă Sâmbăta lui Lazăr este PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC

În tradiția greacă Sâmbăta lui Lazăr este PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC, alături de Intrarea în Ierusalim! Sunt aproape una și aceeași sărbătoare, având același tropar, cântându-se Binecuvântările Învierii, chiar dacă este sâmbătă etc (de altfel, este greșită practica românească de a face pomenirea morților în această zi, cum greșit este a se face în orice praznic și Duminicile, cum greșit este a cânta – așa cum se obișnuiește pe la București în unele biserici – troparul Paștilor la parastase în loc de „Veșnică pomenirea” întreit [sic! – aceasta este, de fapt, traducerea corectă!], căci „Veșnică pomenirea” este răspuns întreit la niște cereri de tip ectenie, și nu se răspunde la ectenii cu tropare, cu atât mai puțin nu se cântă în biserică cele ale Paștilor / Învierii în sâmbete, cum nici invers nu se face; o lecturare a scrierilor colivazilor pe tema incompatibilității dintre parastas și Duminică ar fi salutară pentru cei care nu înțeleg problema, pentru că este asemănătoare, în oglindă). La greci, pe iconostase, sunt pictate cele două praznice alăturat! Voiam sa va impartasesc această informație… Ar fi interesant de studiat dacă apare pe iconostasele vechi românești această imagine între praznicele împărătești, sau se merge tot pe tradiția slavă. Oricum, slujba în Triod la noi și la greci este la fel, adică confirmă ceea ce spuneam.

Este  trist că în România unii oameni nici nu merg la Dumnezeiasca Liturghie în această zi a  Învierii lui Lazăr – pregustare a Învierii lui Hristos și a Învierii de Obște eshatologice!

Sa vedeți, deci, ce plină de teologie este slujba acestei sărbatori-„reptetitie” pentru Învierea ce urma sa aiba loc peste cateva zile. Și, totodată, motivul pentru care mai marii evreilor I-au pus gând rău lui Hristos. Pentru că această minune a cutremurat oamenii și era clar că toti începeau să-L urmeze. Hristos mai înviase morți, dar aceia tocmai muriseră, pe când Lazăr deja intrase în putrefacție și minunea este nu numai incontestabilă (nu este suspectă de moarte clinică etc etc), dar este cu atât mai mare. Una este să înviezi un mort care tocmai s-a dus și alta este să înviezi pe unul descompus sau din care au mai rămas doar oasele.
A doua zi, deja, Ierusalimul Îl primea triumfal, ca pe Mesia. Lepădarea ce a urmat, o știm toți… Dar știm și Învierea și destinul eshatologic al celor ce-L urmează.
Intrăm de astazi în perioada specială de dinainte de Sfintele Paște ale Învierii, trecand prin Paștile Crucii (Vinerea Mare). După cum știți, este perioada cea mai importantă, intensă, profundă a anului liturgic.
Textul biblic ce se citește azi la Sf. Liturghie, adică pericopa ce cuprinde tot capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, este superb!
Să ne mântuim noi, toți! Amin!
Marian Maricaru
1. Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.
2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era bolnav.
3. Deci au trimis surorile la El, zicând: Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav.
4. Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.
5. Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
6. Când a auzit, deci, că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era.
7. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăşi în Iudeea.
8. Ucenicii I-au zis: Învăţătorule, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi iarăşi Te duci acolo?
9. A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi;
10. Iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că lumina nu este în el.
11. A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc.
12. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine.
13. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă.
14. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit.
15. Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el.
16. Deci a zis Toma, care se numeşte Geamănul, celorlalţi ucenici: Să mergem şi noi şi să murim cu El.
17. Deci, venind, Iisus l-a găsit pus de patru zile în mormânt.
18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la cincisprezece stadii.
19. Şi mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru fratele lor.
20. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă.
21. Şi a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.
22. Dar şi acum ştiu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da.
23. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia.
24. Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi.
25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.
26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?
27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.
28. Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină: Învăţătorul este aici şi te cheamă.
29. Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă şi a venit la El.
30. Şi Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde Îl întâmpinase Marta.
31. Iar iudeii care erau cu ea în casă şi o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă şi a ieşit afară, au mers după ea socotind că a plecat la mormânt, ca să plângă acolo.
32. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-L, a căzut la picioarele Lui, zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.
33. Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine.
34. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi.
35. Şi a lăcrimat Iisus.
36. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea.
37. Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare, Acesta care a deschis ochii orbului să facă aşa ca şi acesta să nu moară?
38. Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era aşezată pe ea.
39. Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi.
40. Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?
41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis.
43. Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!
44. Şi a ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză şi faţa lui era înfăşurată cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.
45. Deci mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în El.
46. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce făcuse Iisus.
47. Deci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: Ce facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni?
48. Dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor lua ţara şi neamul.
49. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu le-a zis: Voi nu ştiţi nimic;
50. Nici nu gândiţi că ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul.
51. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a proorocit că Iisus avea să moară pentru neam,
52. Şi nu numai pentru neam, ci şi ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi.
53. Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă.
54. De aceea Iisus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, şi acolo a rămas cu ucenicii Săi.
55. Şi era aproape Paştile iudeilor şi mulţi din ţară s-au suit la Ierusalim, mai înainte de Paşti, ca să se curăţească.
56. Deci căutau pe Iisus şi, pe când stăteau în templu, ziceau între ei: Ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare?
57. Iar arhiereii şi fariseii dăduseră porunci, că dacă va şti cineva unde este, să dea de veste, ca să-L prindă.Vedeți și predicile de mai jos, una mai cumprinzătoare ca alta: http://acvila30.ro/sfantul-varlaam-al-moldovei-predica-la-sambata-lui-lazar/http://www.razbointrucuvant.ro/2013/04/26/saptamana-a-sasea-a-stalparilor-invierea-lazar/http://www.razbointrucuvant.ro/2012/04/07/invierea-lui-lazar-intrarea-domnului-in-ierusalim-predica-vlachos/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s